Cenník prác

Cenník grafických služieb
Grafické  práce

Popis Cena za jednotku
Grafické    práce, úprava fotografií,  retušovanie,     kreslenie… od 10 €
Vektorové    prekreslenie, vektorizácia grafických podkladov,
Vektorová    kresba
od 16 €
Scanovanie dokumentov,    fotografii, diapozitívov od  0,50 €
Prevod textu    do elektronickej podoby. od 4,50 €

Návrhy a dizajn

Popis Cena
Návrh    firemného loga, tvorba logo manuálu
návrh, úprava, výstupy v tlačenej forme a na CD
od 100 €
Spracovanie    firemnej grafiky (logo, web, vizitky, hl. papier, pečiatky, návrh reklamných    tabúľ…) od 300 €
Návrh    vizitiek, pozvánok, oznámení
Návrh, úpravy, príprava na tlač.
od 10 €
Návrh tlačiva    vo formáte A2 a viac
Návrh plagátu    formát A3
Podľa dohodyod 30 €
Návrh grafiky    formát A4 od 15 €
Návrh letáku    formát A5 od 10 €
Návrh jedálnych    a nápojových lístkov, menu
Rozpracovanie základného návrhu sa účtuje hodinovo
od 20 €
Návrh    hlavičkového papiera od 10 €
Dizajn novín,    časopisov, brožúr,
Príprava na tlač, pridanie textu , obrázkov10 € / strana.
od 150 €
Printová reklama    do novín a iných  tlačovín od 20 €

Možnosť  tlače u našich profesionálnych partnerov.

Grafický návrh webových stránok – Web design

Samostatný    návrh a vytvorenie designu webu

Skicovné
od 100  €

50% z ceny designu

Prídavné  služby

Tvorba reklamných    bannerov (statický)
Dynamický    banner ( FLASH)

FLASH prezentácia

od 10 €

od 30 €
od 100 €

Programovanie  webových stránok

Naprogramovanie    kódu šablóny alebo CMS stránok na základe
klientovho    designu
(optimalizované XHTML, CSS)
od 100 €

Tvorba  webových stránok a redakčných systémov

Návrh designu    + kód šablóny stránok
(bez  textového a multimediálneho    obsahu  stránky)
od 200 €
Návrh a    vytvorenie designu od 100 €
Programovanie    kódu šablóny od 100 €
Implementácia    textového a multimediálneho obsahu do 1 stránky od 10 €
Alternatívna    jazyková verzia
(z dodaného prekladu)
100% sk. verzie
Copywriting –    textová optimalizácia pre web 60 € /normostrana
Dodatočná SEO analýza a optimalizácia od 100 €

Fotografické služby

Produktová    fotografia bez aranžovania v svetelnom tuneli
Nafotenie    10 – 30 záberov, retuš a grafická úprava 2 záberov, vypálenie na CD od 35 €
–    každá ďalšia fotografia (retuš a    grafická úprava) od 14 €
Produktová    fotografia s aranžovaním v svetelnom tuneli
Nafotenie    10 – 30 záberov, retuš a grafická úprava 2 záberov, vypálenie na CD od 52 €
–    každá ďalšia fotografia (retuš a    grafická úprava) od 16 €
Produktová    fotografia mimo ateliér
Nafotenie    10 – 30 záberov, retuš a grafická úprava 2 záberov, vypálenie na CD od 35 €
–    každá ďalšia fotografia (retuš a    grafická úprava) od 14 €
Foto    interiérov bez aranžovania
Nafotenie    25 – 80 záberov, retuš a grafická úprava 2 záberov, vypálenie na CD od 85 €
–    každá ďalšia fotografia (retuš a    grafická úprava) od 20 €
Foto    exteriérov
Nafotenie    20 – 45 záberov, retuš a grafická úprava 2 záberov, vypálenie na CD od 52 €
–    každá ďalšia fotografia (retuš a    grafická úprava) od 14 €
Panoramatické    zábery interiérov/exteriérov
1    panoramatický záber (zložený z viacerých fotografií, retuš, spájanie, grafická    úprava a pod.) vypálenie na CD od 120 €
Portrét,    postava – malý
Nafotenie    25 – 60 záberov, retuš a grafická úprava 1 záberu, vypálenie na CD od 17 €
–    každá ďalšia fotografia (retuš a    grafická úprava) od 10 €
Portrét,    postava – veľký (interiér, exteriér, štylizácia)
Nafotenie    100 – 250 záberov, retuš a grafická úprava 5 záberov, vypálenie na CD od 155 €
–    každá ďalšia fotografia (retuš a    grafická úprava) od 14 €
Ostatné
Kreatívne    fotografie za použitia prof. svetelnej techniky, pri využití viacerých    objektov, interiérov, exteriérov, ľudských modelov, vizážistov a pod. cena dohodou

Záhradná a krajinná architektúra
Cena projektovej dokumentácie závisí od rozlohy  pozemku, členitosti terénu, zložitosti návrhu a stupňa projektovej  dokumentácie. V dohodnutej cene je zahrnutá textová správa, projekt, 3D  model, vizualizácie objektu a osobné alebo online konzultácie.

Štúdia návrhu    záhrady predvedená na 3D objekte, bez dokumentácie a vizualizácie od 100 €
Štúdia návrhu    záhrady predvedená na 3D objekte, s dokumentáciou (rozsiahla sprievodná    správa s návodom na zrealizovanie návrhu vlastnými silami a následná    údržba záhrady + kompletná dokumentácia rastlinného sortimentu)  za vizualizácie od 200 €
Projektová dokumentácia na realizačný projekt (sprievodná    správa projektu, projekt, 3D model, vizualizácie) od 400 €
Rozsiahle projekty záhrad, parkov rekonštrukcie,    údržba, návrhy verejných priestranstiev Podľa dohody

Svadobná fotografia
Viac info najdete v sekcii Cenník svadobnej fotografie, svadobný fotograf, svadobné albumy

Ing. Ján  Brunčák
0908 228 123
www.janbruncak.com